Toga Advocatensoftware Welkom op de website van TOGA advocatensoftware. TOGA is samengesteld uit 7 standaard modules: Dossierbeheer Dossierbeheer & contactenbeheer Documenten Documenten Berichten Berichten Agenda Agenda Kosten en prestaties Kosten en prestaties Rekenfuncties Rekenfuncties Boekhouding Boekhouding met BTW verwerking Daarnaast hebben wij eveneens 3 optionele modules: TOGA CURATOR: hét hulpmiddel voor het beheer van faillissementen TOGA INCASSO: automatiseer uw administratie vanaf de aanbreng van het dossier tot de financiële afrekening met uw cliënt TOGANET: online dossieropvolging voor uw cliënten Bent u stagiair of hebt u een eenmanskantoor, dan bieden wij u een extra voordelige formule, zonder dat u daarbij hoeft in te boeten aan functionaliteit: TOGA STAGIAIR TOGA LITE (eenmanskantoren) Aarzel niet ons te contacteren voor meer info of voor een demonstratie bij u ter plaatse. Het Softconstruct Team
Waarom Informatiseren De informatisering is vandaag tot in de verste uithoeken van de samenleving doorgedrongen. De reden hiervoor is duidelijk: tijdswinst, minder fouten, meer mogelijkheden, een beter overzicht, … Ook uw advocatenkantoor kan veel voordeel halen uit een kwalitatief beheerspakket zoals TOGA. Wij bewijzen dit graag met enkele concrete voorbeelden: U hoeft elk gegeven slechts eenmaal in te geven De tijd die u investeert, wint u later ruimschoots terug. Eenmaal ingegeven worden de gegevens immers automatisch beschikbaar voor alle programmaonderdelen. Hierdoor verliest u niet langer tijd met dezelfde gegevens keer op keer opnieuw in te geven. In de toekomst wordt elk adres of referte voor een procedurestuk automatisch door TOGA ingevuld. Buiten uw briefwisseling worden deze gegevens ook door TOGA gebruikt voor het invullen van uw betaalopdrachten, de boekhouding, uw kosten en prestaties, enz… TOGA creëert overzicht Dankzij de modulaire opbouw weet u in één oogopslag hoe ver u in een dossier staat met uw boekhouding of hoeveel uw prestaties al bedragen. U hoeft zich daarvoor zelfs niet te beperken tot 1 dossier. Het is in TOGA eveneens mogelijk een lijst op te vragen van de te vorderen bedragen over alle dossiers heen. Een bijkomende handigheid is dat u deze overzichten met één druk op de knop kan afdrukken of omzetten naar een PDF- of Excel-bestand. Automatische timesheets U hoeft niet langer apart te noteren welke verrichtingen u binnen een dossier hebt gedaan of hoelang u aan een bepaalde taak hebt gewerkt. TOGA houdt voor u bij welke handelingen u in een dossier uitvoert en rekent daarvoor automatisch het aan te rekenen tarief uit. Alle info wordt centraal bewaard en gedeeld Zoeken naar ontbrekende gegevens op een andere werkpost behoort vanaf nu tot het verleden. Dankzij de centrale database worden gegevens gedeeld, waardoor deze ook optimaal worden benut. Bovendien werkt iedereen op dezelfde manier.
Toga NextGen Met veel trots stellen wij u TOGA NextGen voor. Dit is niet zomaar een nieuwe versie. Zoals de naam al zegt, gaat het hier over een volledig nieuwe generatie. TOGA werd volledig doorgelicht en opnieuw van nul opgebouwd. Een ontwikkeling die meer dan 2 jaar in beslag nam. De veranderingen die deze versie heeft ondergaan zijn zo ingrijpend dat een dergelijke aanpassing maar eens om de tien jaar gebeurt. Niet alleen de functionaliteit werd sterk verbeterd maar ook de grafische vormgeving werd stevig onder handen genomen. Met deze versie bent u volledig compatibel met Windows 8 en de nieuwe Microsoft Office 2013 (32 bit). Klik hier om de productfolder te downloaden Adobe Acrobat Reader Klik hier om de systeemvereisten te downloaden Adobe Acrobat Reader Nieuwigheden De sterkste troef van TOGA NextGen zijn de talrijke vernieuwingen op het vlak van functionaliteit. Bestaande functies werden verbeterd en tal van nieuwe functies werden ingevoerd. We geven u hieronder een overzicht van de belangrijkste verbeteringen: Nieuwe functies TOGA NextGen biedt, als enige in de markt, een overzicht in TWEE richtingen. Vanuit het dossierscherm kunnen nu alle gegevens worden geraadpleegd die betrekking hebben op dat dossier: documenten, afspraken, boekhoudgegevens, afrekeningen… Alles is onmiddellijk beschikbaar zonder dat er moet gewisseld worden tussen de verschillende modules. Langs de andere kant kan u eveneens een overzicht opvragen van 1 activiteit over ALLE dossiers heen. Zo kunt u bijvoorbeeld een lijst trekken van alle openstaande vorderingen. In de documentenlijst is van ieder document een preview te zien. Alle documenten in TOGA NextGen zijn volledig doorzoekbaar op inhoud! Zowel Word- als PDF- documenten kunnen worden teruggevonden door middel van een stuk van de inhoud. E-mails worden nu volledig gescheiden van de gewone documenten in TOGA. Iedere email die verstuurd of geïmporteerd wordt in TOGA komt nu in de berichtenlijst. Eventuele bijlagen worden als document in de documentenlijst ondergebracht. Op deze manier is het heel eenvoudig om te achterhalen wat de oorsprong is van een document, of wanneer een document via email werd verstuurd. Kantoren met meerdere boekhoudingen kunnen nu overschakelen tussen verschillende boekhoudingen zonder het programma te moeten verlaten. Gestroomlijnde interface Hoe complex en uitgebreid de functies ook zijn, dit mag niet ten koste gaan van de gebruiksvriendelijkheid. Om deze gebruiksvriendelijkheid te blijven garanderen en te voldoen aan de modernste standaarden op het gebied van software-ontwerp werd een gloednieuwe interface ontworpen. Er werd dus niet alleen gekeken naar het esthetische maar ook naar veranderingen die het gebruiksgemak enorm ten goede komen. Met als gevolg dat u gegevens sneller kan ingeven en kan genieten van een beter overzicht. De nieuwe interface van TOGA is volledig in lijn met de interface van MS Office. U herkent meteen het systeem van tabbladen en de ‘ribbon’. Het systeem van de tabblad-schermen heeft als voordeel dat u een overzicht behoudt van uw gegevens, terwijl u meerdere dossiers tegelijk raadpleegt of in meerdere modules tegelijk werkt. De “ribbon” bovenaan het scherm is een verbeterde menubalk. De menubalk toont niet langer alle knoppen maar enkel de knoppen die op dat moment nuttig zijn. Deze plaatsbesparing zorgt ervoor dat de knoppen ook groter en duidelijker kunnen getoond worden. Vele opties zijn door de gebruiker aanpasbaar. Door middel van uitschakelbare taakpanelen, verschillende kleurenschema’s en dergelijke, kan iedere gebruiker TOGA aanpassen aan zijn of haar wensen.
Modules Dossierbeheer Dossierbeheer: het hart van TOGA Vanuit de dossierfiche kunnen alle gegevens van dit dossier geraadpleegd worden (emails, agenda, boekhouding, kosten en prestaties, …). U kunt diverse lijsten en fiches afdrukken en een chronologisch overzicht krijgen van alle acties in een dossier. Elke partij waarmee u werkt, krijgt een contactfiche. De gegevens, die u slechts éénmaal ingeeft, gebruikt TOGA in alle dossiers waarin de persoon voorkomt. De fiches werden zodanig ontworpen dat alle informatie door de verschillende programmaonderdelen kan worden gebruikt. De tekstverwerker haalt elk gegeven dat u nodig heeft voor uw briefhoofd of standaardtekst uit de fiches. U maakt betaalopdrachten zonder nog ooit een bankrekening of referte van de begunstigde te moeten opzoeken. De uitgebreide zoekfunctie maakt het mogelijk op verschillende criteria te zoeken: naam, adres, telefoon, bankrekening, …
Modules Documenten Naast het aanmaken en beheren van Word documenten kan u eender welk bestand importeren in TOGA. Tekstverwerking TOGA maakt voor de redactie van uw teksten gebruik van Word. Het unieke aan het tekstverwerkingssysteem is dat de teksten worden voorbereid vanuit TOGA, naam en adres worden al ingevuld, samen met de andere standaardgegevens uit het dossier. Automatisch registreert het programma de kosten en prestaties en activeert eventueel de rappelagenda. Standaardteksten U gebruikt uw huidige standaardteksten of maakt er zelf snel nieuwe aan. Dankzij de Wordconsole voegt u eenvoudig velden of standaardteksten in. Nooit meer gaan opzoeken wat het adres of de geboorteplaats van uw cliënt is, gewoon het passende veld invoegen en het programma zoekt de rest op in het dossier. Hierdoor bespaart u tijd en worden fouten vermeden. Ook gedetailleerde afrekeningen kan u met één muisklik in een document invoegen. Briefhoofden en printerinstellingen Een verzorgde correspondentie is uw visitekaartje naar de buitenwereld. Bij de installatie helpen wij u bij de aanmaak van uw briefhoofd en zorgen wij ervoor dat alle printerinstellingen juist staan. Drukt u bijvoorbeeld het origineel van uw brieven af op mooi briefpapier en doorslagen op het gewone kopieerpapier? Dan selecteert de Wordconsole zelf de juiste printer en papierlade.
Modules Berichten Deze module stelt u in staat om zowel interne als externe berichten te versturen. Interne berichten worden beheerd door TOGA. Om berichten te versturen binnen uw kantoor hoeft u dus geen internet te gebruiken. Dit is een stuk veiliger. Uw externe of e-mailberichten kan u rechtstreeks raadplegen en bewerken in TOGA. Dit dankzij de integratie met Outlook.
Modules Agenda TOGA biedt u 2 agenda’s: een afsprakenagenda en een takenagenda Takenagenda De takenagenda geeft u een lijst waarop u alle dossiers aantreft waarin iets moet gebeuren: een herinnering versturen, dagvaarden, … Dagelijks of wekelijks wordt deze agenda afgedrukt voor het ganse kantoor, per advocaat, per soort, … Afsprakenagenda Ook de afsprakenagenda is er voor elke advocaat individueel of voor het hele kantoor samen. In deze agenda brengt u uw afspraken in. Met een eenvoudige muisklik krijgt u een duidelijk weekoverzicht en kan u uw afspraken sorteren per soort, dossier… . Beide agenda’s stellen uw kantoor in staat om alle afspraken en taken centraal en efficiënt te beheren. Beide agenda’s kunnen, indien gewenst, gesynchroniseerd worden met Outlook. Op die manier kan u uw afspraken en taken via smartphone of iPad overal mee naartoe nemen.
Modules Kosten en prestaties Manueel en automatisch TOGA laat u niet alleen toe uw prestaties manueel te registreren (timesheet), maar registreert ook volledig automatisch alle met de cliënt verrekenbare routinehandelingen (dossieraanmaak, briefwisseling & afrekeningen). Op basis daarvan maakt TOGA uw ereloonstaat aan. Voor één, twee, … of meteen alle dossiers. Perfecte kostenraming Ook uw kantoorkosten begroot u voortaan exact. Want naast de externe kosten die u aan derden betaalt (TOGA haalt ze rechtstreeks uit de boekhouding) zorgt TOGA ook voor de omslag van uw algemene kantoorkosten doordat het volledig automatisch het aantal brieven registreert die u in elk dossier verzendt. Vorderingen U kunt al uw vorderingen op de voet volgen en beheren door de rechtstreekse link met uw boekhouding. Klok en controlelijsten Door een eenvoudige toetsaanslag (muisklik) schakelt u een klok in die loopt tot op het moment dat u ze onderbreekt en de prestatie toewijst aan een dossier. Dossierverantwoordelijke en effectieve prestaties TOGA maakt voor elk dossier een onderscheid tussen de advocaat die als dominus litis naar buiten treedt, diegene die het dossier beheert (de verantwoordelijke), en degene die in het dossier effectief prestaties verricht. Op die manier kan u uw kantoor grondig analyseren op basis van alle ingegeven kosten en prestaties.
Modules Boekhouding Enkelvoudige boekhouding met verwerking van BTW De TOGA-boekhouding voldoet aan de fiscale voorschriften waaraan advocaten onderworpen zijn en het inboeken gebeurt eenvoudigweg op grond van de effectieve geldbewegingen in contanten of via rekeningen. Het systeem van boeken werd ontworpen vanuit de dagelijkse praktijk: u boekt aan de hand van uw rekeninguittreksels. Alle gegevens kunnen op uw scherm worden geconsulteerd, en zijn uiterst snel en gemakkelijk terug te vinden. U kunt vanzelfsprekend alle fiches, lijsten en overzichten afprinten die voor uw fiscale aangifte en voor een degelijk kantoorbeheer van belang zijn. Automatisch maakt TOGA uw dagboek, dossierfiches, saldi derdengelden en fiches 281.50 op. TOGA controleert bovendien de saldi van de rekeninguittreksels, zodat u geen bedragen kan vergeten. U kan nu ook rekeninguittreksels automatisch inlezen via CODA-bestanden. Een mooie tijdsbesparing als u vele geldbewegingen heeft. CODA-bestanden zijn elektronische bankuittreksels die door de meeste banken verstrekt worden of die door Isabel kunnen aangemaakt worden. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. U bereidt uw betalingen voor in de boekhoudmodule van TOGA en stuurt deze daarna elektronisch door via CIRI of XML. TOGA Vennootschapsboekhouding met verwerking van BTW Meer en meer advocatenkantoren kiezen voor een vennootschapsvorm. TOGA biedt hen bij die stap de nodige ondersteuning met de eigen vennootschapsboekhouding.
Modules Rekenfuncties Afrekeningen en interestberekeningen Meerdere ingaven van hoofdsommen zijn mogelijk, de interest kan worden berekend op andere bedragen dan op de ingebrachte hoofdsommen, al dan niet tegen variabele interestvoet. Tussentijdse betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, vervolgens op de interesten en nadien op de hoofdsom(men). Zelfs de voorziene bijkomende (degressief berekende) interest wordt bijgeteld wanneer het eindsaldo mag worden afgekort. Als toemaatje controleert TOGA via de boekhouding of dit eindsaldo tijdig wordt betaald (ook met afkortingen) en signaleert u elke betalingsachterstand. Indexeringen TOGA berekent al uw indexeringen, zelfs door gebruik te maken van verschillende schalen in eenzelfde berekening. Werkdagen Met enkele klikken weet u meteen hoeveel werkdagen, weekenddagen of feestdagen een bepaalde periode telt.
Toga Lite TOGA heeft een formule uitgewerkt waardoor eenmanskantoren tegen een voordeligere prijs kunnen informatiseren, zonder in te boeten aan kwaliteit. Wat houdt TOGA Lite juist in? TOGA Lite heeft dezelfde mogelijkheden als TOGA, enkel het aantal dossiers dat kan worden aangemaakt en de netwerkfunctionaliteiten zijn beperkt. Met TOGA Lite wil Softconstruct het eenmanskantoor financieel tegemoetkomen. Omdat alle modules van TOGA even belangrijk zijn voor de goede werking van een geïnformatiseerd kantoor, willen we hier niet op bezuinigen. Wel hebben we het aantal dossiers beperkt dat per jaar kan worden aangemaakt, aangezien een eenmanskantoor doorgaans minder dossiers behandelt dan kantoren met meerdere advocaten. Abonnement Met TOGA Lite kan u gedurende een jaar maximum 400 dossiers aanmaken. Wanneer het jaar om is, of indien u het maximum aantal dossiers bereikt hebt, betaalt u een abonnement. Hiermee kan u opnieuw gedurende een jaar 400 dossiers aanmaken. Uiteraard kan u na verloop van tijd steeds upgraden naar een hogere versie van TOGA. Het jaarlijks abonnement geeft u eveneens recht op alle nieuwe updates zodat u steeds over de laatste versie beschikt. Daarnaast kan u gratis gebruik maken van telefonische en remote bijstand indien u vragen of problemen hebt met TOGA. Aarzel niet ons te contacteren voor meer inlichtingen. Wij helpen u graag verder.
Toga Stagiair TOGA heeft een formule uitgewerkt waardoor stagiairs tegen een voordeligere prijs kunnen informatiseren, zonder in te boeten aan kwaliteit. Wat houdt TOGA Stagiair juist in? TOGA Stagiair biedt dezelfde mogelijkheden als Toga, enkel het aantal dossiers dat kan worden aangemaakt en de netwerkfunctionaliteiten zijn beperkt. Met TOGA Stagiair wil Softconstruct de stagiairs financieel tegemoetkomen. Omdat alle modules van TOGA even belangrijk zijn voor de goede werking van een geïnformatiseerd kantoor, willen we hier niet op bezuinigen. Wel hebben we het aantal dossiers beperkt dat per jaar kan worden aangemaakt, aangezien stagiairs doorgaans minder dossiers behandelen. Abonnement Met TOGA Stagiair kan u gedurende een jaar maximum 400 dossiers aanmaken. Wanneer het jaar om is, of indien u het maximum aantal dossiers bereikt hebt, betaalt u een abonnement. Hiermee kan u opnieuw gedurende een jaar 400 dossiers aanmaken. Uiteraard kan u na verloop van tijd steeds upgraden naar een hogere versie van TOGA. Het jaarlijks abonnement geeft u eveneens recht op alle nieuwe updates zodat u steeds over de laatste versie beschikt. Daarnaast kan u gratis gebruik maken van telefonische en remote bijstand indien u vragen of problemen hebt met TOGA. Aarzel niet ons te contacteren voor meer inlichtingen. Wij helpen u graag verder.
Toga Curator TOGA Curator is hét hulpmiddel voor het beheer van faillissementen. Daarvoor zorgt in de eerste plaats een boekhoudmodule die het mogelijk maakt per faillissement een boekhouding te voeren. Uiteraard beschikt u in TOGA Curator over de nodige extra contactfiches voor schuldeisers, schuldenaars, woonstkeuze… Dankzij de rappel- en afsprakenagenda kunnen alle data en deadlines in het faillissementsdossier snel en kordaat worden opgevolgd. In het dossieroverzicht heeft u ten allen tijde zicht op de status van alle schuldvorderingen en in de boekhoudmodule vindt u dan weer de volledige boekhoudkundige verwerking. Het complete overzicht van het gerealiseerd actief is bijgevolg maar een muisklik verwijderd. Tijdsbesparend De uitgebreide tekstverwerkingsmodule bespaart u enorm veel tijd bij het opmaken van de vele documenten die in de loop van het faillissement nodig zijn. TOGA Curator beschikt namelijk over een grote collectie standaardteksten en sjablonen. De gegevens uit het dossierbeheer en de boekhouding worden automatisch ingevoerd in deze standaardteksten. Het opmaken van het PV van verificatie of van fiscale fiches kost u op deze manier slechts een fractie van de tijd die u er vroeger aan besteedde. Bovendien vermijdt u rekenfouten. Toga Curator berekent ook automatisch uw ereloon op basis van de voorwaarden die u aangeeft. Flexibel Ieder document dat door TOGA Curator geproduceerd wordt, is volledig naar uw hand te zetten. U kunt op een eenvoudige manier een eigen huisstijl creëren of verschillende documenten combineren tot een document dat volledig aan uw eisen voldoet. Dankzij de synchronisatiemogelijkheden van TOGA kunt u uw administratie ook meenemen op een draagbare computer. U werkt u niet alleen hoe u dat wilt, maar ook waar en wanneer u dat wilt. Volledig TOGA Curator is één van de extra modules die u naast de standaardmodules van TOGA kan aanschaffen. Alle gegevens worden vlot uitgewisseld tussen TOGA en TOGA Curator. Op deze manier beschikt u naast het curatorgedeelte, ook over een volledig beheerspakket voor uw kantoor. Een complete boekhoudmodule voor uw eigen boekhouding, al dan niet in vennootschapsvorm, een module voor het beheer van uw kosten en prestaties, een reeks handige hulpmiddelen voor interestberekening, indexaanpassingen, enz… het zit er allemaal in.
Toga Incasso Verhoog drastisch de efficiëntie en de verwerkingssnelheid van uw incasso-dossiers! TOGA Incasso automatiseert uw administratie vanaf de aanbreng van het dossier tot de financiële afrekening met uw cliënt. Automatische aanmaak van dossiers De inleesmodule van TOGA Incasso leest Excel- of tekstbestanden in die door uw cliënten geleverd worden. Door de grote flexibiliteit van het inleessysteem kunnen vele soorten bestanden en gegevens worden ingelezen. Met een enkel inleesbestand kan een hele reeks dossiers volledig automatisch worden aangemaakt. Compleet met een cliëntfiche, een schuldenaarfiche, eventueel een deurwaardersfiche, maar ook met een volledige afrekening van factuurbedragen, interestberekeningen en andere. Automatische aanmaak van rappelbrieven Per cliënt kunnen een aantal standaardbrieven worden gedefinieerd die gebruikt worden om volledig automatisch rappelbrieven af te drukken. In deze standaardbrieven kan het volledige detail van de afrekening worden opgenomen. De standaardbrieven kunnen gedefinieerd worden voor particuliere of handelsdebiteuren en er zijn brieven in 4 verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) mogelijk. In de opvolging van de rappelbrieven kan ook ingesteld worden welke wachttermijn er in acht dient genomen te worden vooraleer de volgende rappel wordt verstuurd. Financiële opvolging De financiële verwerking wordt sterk vereenvoudigd door de mogelijkheid om CODA-bestanden in te lezen. CODA-bestanden zijn elektronische bankuittreksels die door de meeste banken verstrekt worden of die door Isabel kunnen aangemaakt worden. In combinatie met de gestructureerde mededeling die op de standaardrappels vermeld wordt, kunnen binnenkomende derden-betalingen volledig automatisch verwerkt worden in de boekhouding. In het opvolgingsscherm heeft men steeds een overzicht van de lopende dossiers. Het ereloon en het door te storten deel van de betalingen worden automatisch berekend volgens de voorwaarden die in de cliëntfiche zijn ingegeven. Verschillende dossiers kunnen samen verrekend worden. Daarbij wordt automatisch een factuur opgemaakt voor de cliënt, en de nodige gelden worden via een elektronische bankverrichting doorgestort. Statistieken De krachtige statistiekenmodule van TOGA Incasso laat u toe om alle mogelijke lijsten en statistieken uit uw dossiers te halen en op te slaan als Excel-bestand. Bijkomende lijsten kunnen naar de wens van de cliënt worden aangemaakt. TOGA.Net TOGA.NET is de perfecte aanvulling op TOGA Incasso. Met deze online applicatie kunnen uw cliënten permanent de voortgang van hun dossiers raadplegen. Ze kunnen de verzonden brieven raadplegen, de geldbewegingen zien en berichten met uw kantoor uitwisselen.
TogaNet Bekijk de TogaNet demo films en ontdek de voordelen van TogaNet voor u en voor uw cliënt. U publiceert Uw cliënt consulteert Online dossieropvolging voor uw cliënten “Hoe ver staan we in dat dossier?” “Heeft de tegenpartij al betaald?” “Wanneer komt mijn zaak voor?” Dit zijn slechts enkele van de vele vragen waarvoor uw cliënten bellen. Zowel u als uw medewerkers verliezen onnodig veel tijd met het beantwoorden van al deze vragen. Met TogaNet worden dergelijke telefoons overbodig. U biedt een extra service aan uw klant en uw kantoor maakt gebruik van de modernste technologieën. TogaNet biedt namelijk de mogelijkheid bepaalde dossiergegevens op het internet te publiceren. U maakt een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord aan voor uw klant. Hiermee kan uw cliënt de informatie raadplegen die door u beschikbaar wordt gesteld via het internet. Alle gegevens worden gepubliceerd via onze sterk beveiligde webserver. Daarnaast wordt alle informatie die uw cliënt opvraagt geëncrypteerd. Niettegenstaande volstaat een gewone webbrowser om het systeem te kunnen gebruiken. Dit alles gebeurt zoals u het van TOGA gewoon bent: heel eenvoudig! U dient enkel aan te vinken wat u wilt bekendmaken en aan wie. Nu ook met communicatietools TogaNet beschikt nu ook over een ingebouwde berichtenmodule. U kan snel en gericht met uw klanten communiceren over een bepaald dossier zonder daar een extra toepassing voor te moeten gebruiken. In 2 versies TogaNet is niet alleen weggelegd voor kantoren met heel veel dossiers. Naast de versie met een onbeperkt aantal online-dossiers, bestaat er nu ook een meer voordelige versie met een beperkt aantal online-dossiers.
Diensten 1 partner voor al uw IT SOFTWARE, HARDWARE, ONDERHOUD EN SUPPORT Softconstruct biedt veel meer dan alleen kwalitatieve beheerssoftware. U kan bij ons terecht voor een complete IT service. Wij beschikken over meer dan 20 jaar ervaring in het installeren en onderhouden van IT-infrastructuren bij advocatenkantoren. Deze complete service houdt het volgende in: Levering van hardware en software Installatie van deze hardware en software Opleiding Onderhoud van uw IT-infrastructuur Support bij problemen Extra diensten zoals online backup U bent dus niet verplicht zich tot afzonderlijke bedrijven te richten voor uw software, hardware of support. Geen tijdsverlies met uitzoeken waar het probleem nu juist zit en wie u daarvoor moet contacteren. Wij hanteren een no-nonsense politiek. 1 adres, 1 team specialisten, ongeacht het probleem. Onze partners Om u een hoog serviceniveau te garanderen, kiezen wij resoluut voor kwaliteit. Daarom werken wij enkel samen met sterke partners die uw vertrouwen waard zijn en u kunnen helpen in het efficiënt beheren van uw kantoor. Hieronder vindt u enkele van onze belangrijkste partners: HP: hardware zoals PC’s, laptops en servers Microsoft: Windows, Office Brother: printers en faxapparaten Symantec: antivirus software Olympus: digitale dicteeroplossingen Wij zoeken samen met u naar de meest geschikte oplossing voor uw kantoor en sturen u op basis hiervan vrijblijvend een offerte. Extra diensten Informatisering geeft uw kantoor een stevige duw in de rug. Dezelfde IT is echter ook een kwetsbaar punt binnen uw organisatie. Het crashen van uw harde schijf, virussen, brand of diefstal. Al deze zaken kunnen ervoor zorgen dat uw kostbare kantoorgegevens verloren gaan. Gegevens die letterlijk van levensbelang zijn voor uw kantoor. Om u tegen deze nachtmerrie te beschermen bieden wij u een extra dienst aan. Online backup: de beste verzekering tegen gegevensverlies
Diensten Softconstruct Online Back-up Uw kantoor bewaart enorme hoeveelheden informatie in Toga. Informatie die van vitaal belang is voor de continuïteit van uw organisatie. Deze digitale informatie is echter kwetsbaar en kan ten allen tijde verloren gaan door een PC-crash, virussen, hackers, diefstal, brand, menselijke fouten, enz. Hopelijk beschikt u op dat moment over een volwaardig back-upsysteem. Een veilige back-upoplossing moet aan de volgende vereisten voldoen: Op regelmatige tijdstippen een back-up maken Controle van de back-up Meer dan 1 back-up bijhouden Minimum 1 back-up op een andere locatie dan het origineel bewaren Softconstruct Online Backup voldoet standaard aan al deze voorwaarden zonder dat u hiervoor nog moet tussenkomen: REGELMATIGE BACK-UPS Na de installatie van een stuurprogramma wordt elke nacht een back-up van uw gegevens gemaakt. AUTOMATISCHE CONTROLE Door middel van rapportage weten wij onmiddellijk of de back-up gelukt is. VERSCHILLENDE VERSIES Er kunnen meerdere versies bewaard worden. Zo kan er ingesteld worden dat u steeds een backup heeft van de vorige dag, de vorige week of de vorige maand. BEVEILIGDE GEGEVENS Voor de verzending wordt de data gecodeerd en u krijgt als enige het wachtwoord om de gegevens te decoderen. DELOKALISATIE Uw gegevens worden naar een beveiligd datacenter verstuurd in België. VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD Geen manuele interventies meer nodig. U kan zich volledig concentreren op uw hoofdactiviteit.
Diensten Digitaal dicteren Met een digitale dictafoon kan u waar en wanneer u wilt brieven dicteren of opdrachten voor uw medewerkers inspreken. Bent u nog iets vergeten? Dan zoekt u snel het gewenste audiobestand en voegt u eenvoudigweg een paragraaf in. Hierna verstuurt u de bestanden via email naar uw kantoor. Wanneer u enkele uren later op kantoor aankomt, hoeft u de brieven enkel nog te ondertekenen. Indien gewenst, kan u de geluidsbestanden zelfs in het bijhorende dossier in TOGA bewaren. Zoals u hoort bieden digitale dicteersystemen tal van extra voordelen ten opzichte van hun analoge voorlopers met cassettes. Kristalheldere opname- en weergavekwaliteit De kwaliteit van digitale opnames is superieur. Bovendien kan u rekenen op een constante kwaliteit. Bandjes verslijten waardoor de kwaliteit van uw analoge opnames na verloop van tijd achteruit gaat. Een vrijwel onbeperkte opslagcapaciteit Het DSS-formaat maakt het mogelijk bestanden zonder merkbaar kwaliteitsverlies sterk te comprimeren. Hierdoor kan tot 11 uur worden opgenomen een geheugen-kaart van 32 MB (tot 555 uur op een kaart van 2 GB). Één lang dictaat op meerdere tapes is verleden tijd. Snelle toegang tot de verschillende gedicteerde berichten dankzij de overzichtelijke index Het doorspoelen van tapes op zoek naar het gewenste dictaat is niet meer nodig. Uitgebreide bewerkingsfuncties Het is mogelijk om bij opnamen notities in te voegen, te overschrijven of te verwijderen. U kan namen van bestanden wijzigen en verschillende gebruikers-ID’s instellen. Bestanden kunnen eveneens gemarkeerd worden als ‘normaal’ of ‘hoge prioriteit’. Snelle gegevensuitwisseling via het netwerk of via email Dankzij de doeltreffende comprimering kunnen de kleine geluidsbestanden snel via email of via het netwerk naar het secretariaat worden verstuurd. Betere bescherming U hebt geen last van beschadigde cassettes. Geheugenkaartjes zijn bekend omwille van hun duurzaamheid. Bij verlies of diefstal kan u terugvallen op de back-up van de geluidsbestanden op uw computer. Daarnaast worden vertrouwelijke gegevens door encryptie beschermd, zodat alleen geautoriseerde personen toegang tot de informatie hebben. DSS Player Pro-software De meegeleverde software geeft het secretariaat overzicht in het aantal nog uit te werken dictaten, de grootte en de prioriteit. Opgenomen dicteerbestanden kunnen op de PC worden beheerd, bewerkt, opgeslagen en verzonden. Aansluiting mogelijk met spraakherkenningsoftware (Dragon Naturally Speaking) Een ander voordeel van digitaal dicteren is dat ook spraakherkenning gekoppeld kan worden. Het secretariaat ontvangt de dictaten uitgetypt en heeft nog enkel een controlerende functie. Uit kwaliteitsoverweging kozen wij voor de digitale dictafoons van Olympus.
Contact Contactgevevens Openingsuren ma-vr: 9u tot 18u Adresgegevens Softconstruct NV Singel 6 B-2550 Kontich Tel.: 03 237 79 15 Fax: 03 237 79 16 E-mail: info@softconstruct.be BTW-nr: BE 0431.495.788 RPR Antwerpen Helpdesk Telefoon: 03 237 79 15 E-mail: info@softconstruct.be Onze helpdesk is elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 18u. Buiten deze uren kan u ten allen tijde een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Wij beantwoorden uw boodschap zo snel mogelijk. Demo film TogaNet Klik hier voor een DEMO Softconstruct NV Singel 6 B-2550 Kontich Tel.: 03/237 79 15 Fax: 03/237 79 16 info@softconstruct.be Microsoft Silver Certified Partner
Vacatures Kom jij ons team versterken als junior ICT-Engineer? Softconstruct nv, gevestigd te Kontich, maakt deel uit van de Willemen groep, een onafhankelijke Vlaamse bouwgroep, toonaangevend in gebouwen (kantoren, industrie, residentieel, zorgwonen, renovatie) en burgerlijke bouwkunde. Softconstruct nv is een klein maar heel dynamisch bedrijf dat zijn sporen verdient als producent van het toonaangevende softwarepakket TOGA, en al meer dan 20 jaar de informatisering verzorgt van honderden advocatenkantoren in heel Vlaanderen. Daarnaast ondersteunen wij ook het ICT-park van verscheidene kleinere en middelgrote ondernemingen. Ben je gepassioneerd door informatica in al zijn aspecten, en zoek je een uitdagende job waarin je je volledig kunt ontplooien als veelzijdig computergenie, dan hebben wij misschien wel iets voor jou! Wij zijn namelijk op zoek naar een extra ICT-Engineer om ons team te komen versterken. Dat diversiteit en afwisseling geen loze slogans zijn kan je al onmiddellijk afleiden uit de verschillende taken die je bij ons zal kunnen uitvoeren: Installatie, configuratie en opleiding van onze eigen softwarepakketten Ondersteuning van op afstand én ter plaatse van de netwerken bij onze cliënten Installatie van nieuwe netwerken Onderzoek naar oplossingen voor diverse vragen van cliënten Je hebt bij ons een grote mate van zelfstandigheid, maar je wordt natuurlijk wel ondersteund door de andere collega’s. Vanzelfsprekend voorzien we de nodige opleidingen, zowel intern als extern. Bovendien belonen we je graag voor je inzet met een competitief salarispakket, inclusief firmawagen. Ben je geïnteresseerd en heb je een diploma Informatica of praktische kennis van Microsoft-netwerken, Office en de gangbare Internet-technologieën, solliciteer dan zeker! Aanvullende Informatie Type: Voltijds, Onbeperkte duur Contact Informatie marc@softconstruct.be SOFTCONSTRUCT NV
Ondersteuning Wij helpen u Bij vragen of problemen kan u ons op verschillende manieren bereiken: Via email: info@softconstruct.be Telefonisch: 03/237 79 15 Oplossingen worden via de volgende wegen aangeboden: Via email Telefonisch Via remote support Deze laatste methode houdt in dat u ons toegang tot uw computer kan verlenen waardoor wij het probleem kunnen oplossen alsof wij zelf achter uw scherm zitten. U volgt hiervoor de volgende simpele stappen: U neemt telefonisch contact met ons op. Wij geven u een inlogcode. U klikt op de oranje knop ‘ondersteuning’ rechts op dit scherm. In het inlogscherm dat verschijnt, vult u de code in. U kan nu op uw scherm volgen hoe de computer door ons wordt overgenomen en hoe wij uw probleem oplossen. Indien de mailingfunctie niet werkt, klik dan hier voor de SQL Security Patch.